DWJ

DWJ CNC tool room

Contact details

Invoice information:
DWJ Narzędziownia CNC Sp. z o.o.
ul. Portowa 7 64-850 Ujście
NIP: 607-009-05-43

Company address:
DWJ Narzędziownia CNC Sp. z o.o.
ul. Portowa 7
64-850 Ujście

e-mail: biuro@dwj.com.pl tel.: 667-604-887

Kacper Durecki k.durecki@dwj.com.pl tel.: 667-604-887
Adrian Jankowski a.jankowski@dwj.com.pl tel.: 507-641-002
Patryk Wojciechowski p.wojciechowski@dwj.com.pl tel.: 724-308-886

For YouTube videos, please contact Kacper Durecki.

e-mail:
biuro@dwj.com.pl tel.: 667-604-887

Kacper Durecki
k.durecki@dwj.com.pl tel.: 667-604-887
Adrian Jankowski
a.jankowski@dwj.com.pl tel.: 507-641-002
Patryk Wojciechowski
p.wojciechowski@dwj.com.pl tel.: 724-308-886

For YouTube videos, please contact Kacper Durecki.

Experience

Knowledge

Quality

DWJ CNC TOOL ROOM

We encourage everyone interested in our offer to send an inquiry.

ul. Portowa 7
64-850 Ujście